شرایط اقتصادی بلژیک برای ویزای کار شینگن چطور است ؟

شرایط اقتصادی بلژیک ویزای کار شینگن

بلژیک یکی از کشورهای بزرگ صنعتی است که دو شهر لیژ و شارلوآ در بین شهر های دیگر از جمله والوانی و فلاندرز ، خنت و آنتورپ در صنعت رشد کردند . شهر والوانی در صنعت فولاد رو به پیشرفت بود که به دلیل رکودهای اقتصادی توسعه نیافت ، شهر فلاندرز در صنعت پارچه بافی رو به پیشرفت بود که ...ادامه مطلب