اقتصاد عراق زمینه ای برای درآمد ایرانیان

اقتصاد عراق زمینه درآمد ایران صادرات

عراق با 32 .585.692 نفر جمعیت در خاورمیانه در جنوب غربی آسیا قرار داد که کشورهای همسایه شامل عربستان سعودی ، کویت ، ایران ، ترکیه ، اردن و سوریه است در عراق مردم به عربی صحبت می کنند و آب و هوایی گرم و صحرایی دارد و بارندگی بسیار کمی دارد .اقتصاد عراق بر پایه نفت است و 95 ...ادامه مطلب