درمورد اقتصاد جمهوری آذربایجان چه می دانید؟

اقتصاد جمهوری آذربایجان صنعت کشاورزی

آذربایجان با جمعیتی بیش از 9 میلیون نفر دارای موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی قرار دارد به این صورت که اطراف آن را کوه قفقاز ، رودخانه ارس و دریای خذر قرار دارد که از جنوب ارس با ایران هم مرز است همچنین این امر موقعیت آب و هوایی و اقتصادی بسیار خوبی فراهم می کند. جمهوری آذربایجان در ابتدا جزوی ...ادامه مطلب