اقتصاد تاجیکستان روابطش با ایران توریستی سرمایه گذاری

اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری توریستی

تاجیکستان با 8 میلیون جمعیت در آسیای مرکزی قرار دارد که در منطقه ای کوهستانی بوده و دارای سرسبزی و بارندگی فراوان می باشد به اندازه ای که می تواند صادر کننده ی بسیار خوب آب و برق به سایر کشورها باشد این کشور دارای رودها سیحون ، جیحون ، زرافشان ، رود پنج ، مرغاب ، سرخاب ، کافرنهان ...ادامه مطلب