جدیدترین اطلاعات اقتصاد پویای ارمنستان کاهش تورم

اقتصاد ارمنستان تجارت صادرات واردات

ارمنستان کشوری است با 3 میلیون نفر جمعیت که با کشورهای ایران ، ترکیه ، آذربایجان و گرجستان هم مرز است . سن مردم ارمنستان 17 تا 59 سال با تحصیلات بالا می باشد . ارمنستان نیز از کشوورهایی است که به تحصیل بسیار اهمیت می دهد به طوری که از 18 دانشگاه دولی 8 تای آنها توسط کشورهایی چون ...ادامه مطلب