نگاهی به بازار ارز نوسانات قیمت دلار یورو پوند ریال

بازار ارز مسافر قیمت یورو دلار تومان

بسیاری از رسانه ها درباره نرخ ارز و تحلیل بازار ارز مطالب متفاوتی نشر می دهند . به عنوان یک فرد عام زمانی که انواع تحلیل ها را مطالعه میکنم بیشتر در آن شیطنت های سیاسی یا ایجاد جو و هیجانات کاذب دیده می شود . همچنین برخی نیز فقط برای جذب تبلیغات به توصیف برخی اتفاقات نچندان مهم در ...ادامه مطلب